Naš tim

Naslovna » Naš tim » Nikolina Balaban

Nikolina Balaban

  1. Sudjeluje u pripremi i prijavi projekata i programa na natječaje lokalne i regionalne samouprave, državnih tijela javne vlasti, zaklada, europskih fondova te ostalih domaćih i inozemnih fondova, zaklada, poslovnih subjekata i fondacija
  2. Sudjeluje u provođenju pojedinih aktivnosti projekata i programa
  3. Osigurava sudjelovanje ciljnih skupina u programskim i projektnim aktivnostima
  4. Obavlja administraciju za potrebe pojedinih programa i projekata
  5. Sudjeluje u promociji i informiranju te izvještavanju
  6. Sudjeluje u izradi strateških dokumenata udruge i njihovoj realizaciji
  7. Obavlja druge poslove prema odlukama upravljačkih tijela udruge
  8. Obavlja poslove individualne i grupne rehabilitacije i rekreacije
Podijeli:

Pretraži

Skip to content