Vijesti

Naslovna » Vijesti » „Povjerenje i sigurnost“

„Povjerenje i sigurnost“

U utorak, 19. srpnja 2016.godine u sklopu preventivne aktivnosti „Povjerenje i sigurnost“ u prostorijama Policijske postaje Krapina održan je sastanak mr.sc. Jasne Petek, prof., zamjenice župana za društvene djelatnosti, ujedno predsjednice Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije,  gđe. Mirjane Janžek, predsjednice Koordinacije udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije i mr.sc. Željka Sugnetić, zamjenika načelnika Policijske uprave krapinsko-zagorske.  Sastanku su prisustvovali i Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad., pročelnica Upravnog  odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade KZŽ,  Andreja Jurić, policijska službenica za prevenciju Policijske uprave krapinsko-zagorske, koordinatorica preventivne aktivnosti  i Željko Lež, policijski službenik za prevenciju Policijske uprave krapinsko-zagorske, zamjenik predsjednice Županijskog vijeća za prevenciju u lokalnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije.

Naime, Policijska  uprava Krapinsko-zagorske županije u suradnji s Županijskim vijećem za prevenciju u lokalnoj zajednici Krapinsko-zagorske županije i Koordinacijom udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije (čiji je član i Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije) provodi preventivnu aktivnost pod nazivom „Povjerenje i sigurnost“  kojom se želi upoznati i senzibilizirati policijske službenike/ce i službenike/ce upravnih poslova s teškoćama s kojima se susreću osobe s invaliditetom kako bi im se na adekvatan način pomoglo u ostvarivanju njihovih prava, posebice u slučajevima kada su žrtve nekog oblika protupravnog ponašanja i imaju potrebe za policijskim postupanjem, kao i u drugim postupanjima policije prema osobama s invaliditetom. Ujedno se tom aktivnosti želi dalje  jačati suradnju policije s udrugama osoba s invaliditetom, te razvijati pozitivne stavove osoba s invaliditetom prema policiji i policijskim službenicima

U sklopu aktivnosti izrađeni su letci sa kontakt podacima aktivnih udruga osoba s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske županije koji će pomoći policijskom službeniku/ci i službeni/ci upravnih poslova da u svakom trenutku može pogledati koja udruga pokriva koje oštećenje odnosno gdje može zatražiti informacije i pomoć kada mu je potrebna u komunikaciji i ophođenju prema osobi s invaliditetom, ovisno o specifičnosti svakog pojedinog oštećenja.

Tijekom sastanka mr.sc. Jasna Petek je u ime Županijskog vijeća za prevenciju, koje je  financiralo tiskanje letaka, iste uručila gđi. Mirjani Janžek i  mr.sc. Željku Sugnetić.

Nadalje, u provođenju preventivne aktivnosti planira se i provedba edukacije kojom bi se policijske službenike/ce i službenike/ce upravnih poslova upoznalo s teškoćama s kojima se susreće svaka od skupina osoba s invaliditetom, njihovim specifične potrebama, a u samu provedbu edukacije uključila bi se Koordinacija udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, o čijoj provedbi su se dogovorili detalji između sudionika sastanka.

 

Podijeli:

Pretraži

Najnovije objave

Skip to content