Projekti i Programi

Naslovna » Projekti i programi » BINGO 5 – Općina Bedekovčina

BINGO 5 – Općina Bedekovčina

Opći cilj projekta jest osnaživanje organizacije za provedbu programa unapređenja ranjivih skupina s područja Općine Bedekovčina, poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom, unapređenje izvaninstitucionalnih modela skrbi i položaja oboljelih od multiple skleroze te senzibilizacija zajednice. Specifični ciljevi projekta odnose se na očuvanje postojećeg stanja i sprečavanje daljnje progresije bolesti; na osnaživanje psihičkog zdravlja putem bržih, kvalitetnijih i dostupnijih usluga pružanjem besplatne rehabilitacije i psihološke potpore; te na senzibilizaciju i informiranje javnosti o multipli sklerozi i invaliditetu općenito. Najveći problem jest činjenica da se i dalje nastavlja negativan trend prema kojem je područje naše županije (uključujući i Bedekovčinu čiji članovi čine gotovo 10% ukupnog članstva naše Udruge) na visokom 2. mjestu u Republici Hrvatskoj prema broju osoba s invaliditetom (17,5%, HZJZ za 2021.). Nadalje, sustav izvaninstitucionalnih oblika različitih socijalnih usluga i sadržaja još je uvijek nedostatno razvijen, a stigmatizacija je i dalje prisutna. Društvo nastoji projektnim aktivnostima omogućiti raznovrsne izvaninstitucionalne oblike skrbi i potpore u cilju osiguravanja što veće kvalitete života članova, ali i svih osoba s invaliditetom te posredno i članova njihovih obitelji te cijele lokalne zajednice. Područje Općine Bedekovčina i dalje je uglavnom ruralnog tipa, bez adekvatne prometne povezanosti mnogih njenih područja te sa posve neprilagođenim javnim prijevozom (posebice za osobe s invaliditetom). To predstavlja dodatan problem kako našim članovima tako i ostalim osobama sa invaliditetom jer im je time dodatno otežana dostupnost različitih usluga koje su im nužne. Upravo iz tog razloga će im realizacijom ovog projekta biti omogućeno pružanje potpore i na terenu, točnije u njihovim domovima. Danas većina OSI ima izuzetno mali utjecaj na vrstu, kvalitetu i vrijeme pružanja pomoći koja im je neophodna u svakodnevnom življenju. Kontinuiranom stručnom podrškom, provedbom psiholoških radionica i individualnih savjetovanja direktno se utječe na poboljšanje kvalitete življenja OSI i od iznimne je dobrobiti za korisnike jer ima važnu preventivnu i terapeutsku ulogu. Oboljelima je od velike važnosti osigurati i besplatnu fizikalnu terapiju u vrijeme kada je njima to potrebno. Naše prostorije u Zaboku opremljene su brojnim, raznovrsnim i kvalitetnim spravama i uređajima koje korisnici mogu svakodnevno koristiti i dostupne su svima, a zahvaljujući nabavljenoj opremi jedan dio terapija moguće je obavljati i u domovima korisnika. Kod osoba oboljelih od MS-a rehabilitacija je od ključne važnosti za očuvanje postojećeg zdravstvenog stanja i sprječavanje daljnje progresije bolesti. Potaknuti činjenicom da su mnoge terapije koje korisnici dobivaju putem redovne zdravstvene zaštite ukinute i/ili se provode u smanjenom obujmu (zbog troškova HZZO-a), ovim se projektom želi potaknuti razvijanje dopunskih i alternativnih usluga redovnoj usluzi koju pružaju državne institucije, a time se ujedno i osigurava podrška našim članovima i članicama u zajednici u kojoj žive sve s ciljem što veće samostalnosti i neovisnog življenja OSI.

Osim upravljanja i promocije projekta, on se provodi kroz nekoliko grupa aktivnosti koje će prethodno biti najavljene kako članovima, tako i svim ostalim zainteresiranim građanima, kako bi se pravovremeno mogli prijaviti i uključiti. Konkretno, uz angažman fizioterapeuta zaposlenog u Društvu organizirat će se 2 grupne vježbe (rekreacije), 300 individualnih terapija uz fizioterapeuta u prostorijama Društva za članove s područja Općine Bedekovčina, te prema potrebama i na terenu u kućama oboljelih. Provest će se i jedna psihološka radionica na terenu uz angažman psihologa zaposlenog u Društvu, te 2 kreativne radionice uz angažman vanjskog suradnika, a sve s ciljem unapređenja tjelesnog i socio-emocionalnog funkcioniranja OSI, te njihovog uključivanja u aktivnosti zajednice. U sklopu obilježavanja Svjetskog dana MS-a i Međunarodnog dana OSI organizirat će se i pub kviz namijenjen djeci osnovnoškolske dobi (suradnja s OŠ Bedekovčina) i mladima u svrhu senzibilizacije i informiranja o OSI općenito, ali i o MS-u kao jednom vidu invaliditeta. Također, održat će se pub kviz i za naše članove, kao i za ostale OSI i građanstvo s područja Općine Bedekovčina. Uz podršku volontera, aktivnosti će se pripremati uz detaljnu organizaciju, praćenje i evaluaciju. Kao i proteklih godina, Društvo će (ukoliko se pokaže potreba za time) odgovorno i na vrijeme reagirati na nesvakidašnju epidemiološku situaciju i to na način da – izuzev poštivanja mjera u situacijama okupljanja kada je to moguće – pruža maksimalnu individualnu podršku (rehabilitacije i psihosocijalna potpora) putem raznih kanala komunikacije (video upute za vježbanje, radionica putem Zooma, online kviz i sl.). Dio aktivnosti moguće je, u dogovoru s donatorom, realizirati i na otvorenom prostoru na području Općine Bedekovčina (npr. grupne vježbe na otvorenom, kod jezera i sl.) Štoviše, u doba pandemije pokazalo se koliko je članovima važno imati na raspolaganju ovakvu vrstu podrške, dostupnost svih usluga Društva, kao i fleksibilnost da se prilagodimo svakoj situaciji.

Podijeli:

Pretraži

Skip to content