Projekti i Programi

EKIPA 4

Projektom se osigurava potpora uključivanju ukupno 19 učenika i učenica s teškoćama u osnovnoškolskim ustanovama u mjestu prebivališta uvođenjem pomoćnika u nastavi te osiguravanjem funkcionalne podrške sustavu izravne potpore koja za cilj ima poboljšanje postignuća učenika u obrazovanju, uspješniju integraciju u socijalno okruženje i emocionalno funkcioniranje uz senzibiliziranju javnost. Podrška pomoćnika uključuje nastavak potpore učenicima koji su imali osiguranog pomoćnika u nastavi u prošloj školskoj godini te uvođenje novih učenika, temeljem odluke o priznavanju prava na potporu pomoćnika koje je definirao osnivač. Projekt obuhvaća ukupno pet aktivnosti međusobno, koje su logički i dinamički povezane. Prijavitelj projekta je Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije, a partneri na projektu su osnivač, Krapinsko-zagorska županija, potom Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički , Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec, Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog iz Zaboka. Razlog partnerstva sa ovim školama jest taj što su škole i prošlih godine imale osigurane pomoćnike u nastavi putem naše udruge, pa smo željeli nastaviti kvalitetno partnerstvo, s time da u ovoj školskoj godini nastavljamo potporu nekim učenicima, dok se pojavljuje i nekoliko novih, s adekvatnim rješenjima, odnosno medicinskom dokumentacijom na temelju kojih je osnivač donio odluke. Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama te posebnoj odgojno-obrazovnoj ustanovi radit će prema dnevnim satnicama koje ovise o razredu (5 sati u nižim, a 6 sati u višim razredima dnevno). Satnice su usklađene s godišnjim planom i programom svake pojedine partnerske škole.

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi usmjerena je na svakodnevnu podršku učeniku/ci:

 • u razredu izravnim radom pomaže učeniku s teškoćama u uključivanju u razredni kolektiv, svladavanju socijalno-psiholoških prepreka te usvajanju nastavnih sadržaja ;
 • u suradnji s učiteljem/nastavnikom pomaže u pripremanju individualiziranih materijala za nastavu primjenom prikladnih didaktičko-metodičkih postupaka;
 • prema potrebi rabi skale procjena, upitnike, zadatke;
 • osnaženi iskustvom neposrednog rada u razredu u suradnji s učiteljem (i roditeljima učenika) pomoćnici predlažu nove mogućnosti primjene individualiziranih programa (prilagodba sadržaja, individualizacija postupaka), te surađuju u realizaciji planiranog;
 • pomoćnik u nastavi se uključuje i u rad škole,  prema potrebi surađuje s ostalim učiteljima unutar kolektiva (predmeti kultura, izborni predmeti, predmeti u predmetnoj nastavi), a sve u svrhu poboljšanja uvjeta školovanja svih učenika škole.
 • osim što ima specifičnu odgovornost pružati individualnu podršku učeniku s teškoćom, važno je istaknuti kako pomoćnik u nastavi dolazi u bliski kontakt i s ostalim učenicima u razrednom odjeljenju te se često nalazi u situaciji da, osim što pomaže konkretnom učeniku u individualnom radu, pomaže cijeloj skupini učenika kada se radi o radu u grupama/radionicama. Tako postaje jasno da se podrška pomoćnika u nastavi, u praktičnom radu indirektno proširuje na velik broj učenika, najčešće na sve učenike u određenom razrednom odjeljenju

Zadaci pomoćnika su kako slijedi:

 • pridržavanjem osigurati da se učenik sigurno kreće po prostoru škole za vrijeme nastave i odmora;
 •  nošenje torbe;
 • pomoć pri upotrebi radnih materijala (geometrijski pribor, pribor za nastavu likovne kulture);
 • dodatno pojašnjavanje zadatka i uporaba jednostavnih postupaka u radu (vježbanje, ponavljanje, provjeravanje naučenog);
 • motiviranje učenika na izvršavanje zadatka (aktivnost po odabiru učenika);
 • usmjeravanje na sadržaj rada (prst, olovka, kartice);
 • pomoć pri rješavanju zadataka (čitanje upute uz provjeravanje razumijevanja, povremeno pisanje umjesto učenika);
 • pomoć pri čitanju zadatka (praćenje teksta podupiračem, olovkom);
 • pomoć pri prepisivanju sa školske i/ili pisanju u bilježnicu; lijepljenje listića u bilježnicu;
 • bilježenje domaće zadaće (zaokruživanje zadatka, pisanje podsjetnika);
 • poticanje na sudjelovanje na satu (usmjeravanje pažnje na bitno, aktivno sudjelovanje);
 • poticanje socijalne interakcije;
 • tumačenje onoga što je učenik rekao
Podijeli:

Pretraži

Skip to content