Projekti i Programi

TEDI

Vodeći partner na projektu je Učilište Piramida znanja, a partneri Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije, Savez Društava multiple skleroze Hrvatske i Salve Regina / Hotel Kaj iz Marije Bistrice.

Cilj projekta je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični ciljevi su razvoj i stjecanje stručnih znanja osoba s invaliditetom potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca; poboljšanje i unapređenje stručnih i andragoških znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora za rad s osobama s invaliditetom; te promocija pristupa tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva za osobe s invaliditetom.

Ciljane skupine projekta su nezaposlene osobe s invaliditetom, ali i stručnjaci iz turističko- ugostiteljskog sektora.

Provedba ovog projekta pružila je iznimnu mogućnost da se zapošljavanje osoba s invaliditetom fokusira na sektor turizma kao jedne od najmasovnijih, najdinamičnijih i najsloženijih društveno-ekonomskih pojava novijeg doba. Turizam je jedna od najbrže rastućih grana svjetske ekonomije, a od posebne je važnosti u okviru ukupnog gospodarstva Republike Hrvatske. On obuhvaća široki splet pojava i odnosa koji nastaju za vrijeme turističkog putovanja, a u svojoj realizaciji zadire ne samo u ekonomski, već i u ekološki, socijalni te kulturni aspekt života.

Jedna od aktivnosti i ciljeva ovog projekta bila je i izrada analize zapošljavanja i rada osoba s invaliditetom u turističko-ugostiteljskim subjektima na području 7 županija i Gradu Zagrebu na kojima se provodi projekt. Već u pripremi projekta ocijenjeno je kako je na ovaj način moguće dobiti uvid u stvarnu i realnu situaciju po pitanju zapošljavanja i kapaciteta zapošljavanja osoba s invaliditetom od strane turističko-ugostiteljskih subjekata te se na taj način procijeniti percepcija tih subjekata prema njihovom zapošljavanju. Ono što je od pokretanja provedbe anketiranja brzo upalo u oči jest izuzetno niska stopa odgovora. Projektni tim je svjestan javno dostupnih podataka i analiza koje, nažalost, potvrđuju kako su općenito stope odgovora na anketna istraživanja u opadanju već dulje vrijeme te je to posebno izraženo upravo kod web anketa. Sudionike istraživanja činilo je više oblika poslovnih subjekata prema NKD-u, iz sektora turizma i ugostiteljstva. Njih 30% je u kategoriji “hoteli i sličan smještaj”, jedan subjekt pripada kategoriji “ustanova”, a u kategoriji “djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane” upitnik su ispunila također tri subjekta. Jedan poslovni subjekt pripada u kategoriju “djelatnosti muzeja”, jedan je kategoriziran kao “kamp”, a jedan poslovni subjekt je u upitniku naveo samo “turizam”.

U Hotelu Kaj u Mariji Bistrici održana je i edukacija mentora za rad s osobama s invaliditetom u sektoru turizma i ugostiteljstva. Edukaciju je provodio profesor psiholog Boris Blažinić, a stečene kompetencije poslužiti će našim polaznicima u mentorskom radu, ali i u svakodnevnom životu.

Kroz projekt je održano i niz radionica s ciljem razvijanja kreativnosti osoba s invaliditetom, te poticanje na samozapošljavanje istih.

Podijeli:

Pretraži

Skip to content