Projekti i Programi

PULS

Šifra Poziva  SF.3.4.11.01.
Naziv poziva  „Zaželi – prevencija institucionalizacije“
Naziv i šifra projekta PULS – SF. 3.4.11.01.0251
Trajanje projekta 3.4.2024 – 3.1.2027
Naziv prijavitelja

Naziv partnera
DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

 

PRORAČUN projekta Ukupni iznos, EUR
Pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština 270.000,00

Opis projekta:

Projektom će se osigurati podrška ranjivim skupinama – starijima i osobama s invaliditetom –   putem usluga  potpore u svakodnevnom životu za ukupno 36 korisnika s područja KZŽ. Realizirat će se 180 mjesečnih usluga potpore i podrške s pripadajućim paketom kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština. Pružanju usluge prethodit će transparentni postupci odabira sudionika prema zadanim kriterijima te proces zapošljavanja pružatelja usluga. Time se izravno utječe na povećanje socijalne uključenosti i prevenciju institucionalizacije ranjivih skupina u društvu (KZŽ je na 3.mjestu po broju OSI u RH,  a 29,5% ukupnog stanovništva čine oni stariji od 65 godina). Kontinuirano će se provoditi upravljanje, kontrola i komunikacija.

Prijavitelj i partneri surađuju niz godina u projektima i programima koji preveniraju institucionalizaciju i pružaju podršku najosjetljivijim skupinama. Zajednički već godinama provode programi psihosocijalne skrbi, pomoćnika u nastavi, mobilnih timova za OSI, senzibilizacija javnosti za njihove potrebe i mogućnosti. Partner raspolaže kapacitetima koji će osigurati informacije, pokazatelje, javnu komunikaciju te prostorne i financijske resurse u slučaju potrebe. Osim informiranja i javnog poziva, zajednički će definirati i provesti  postupak odabira korisnika,  odabir zaposlenika, utvrditi sve interne procedure, a kroz projektni tim upravljati aktivnostima, rizicima te komunikacijom. Prijavitelj će obavljati operativne i administrativne  aktivnosti (ugovori o radu, praćenje i kontrola, nabava paketa, izvještavanja i komunikacija s nadležnim tijelima).

Podijeli:

Pretraži

Skip to content