Projekti i Programi

Naslovna » Projekti i programi » STEP 4 – KZŽ

STEP 4 – KZŽ

Provedbom aktivnosti ovim odgovara se  na potrebe OSI kroz omogućavanje rehabilitacijsko-rekreativnih programa u opremljenim prostorima i na terenu, individualne i grupne psihosocijalne podrške te kreativne, edukativne i informativne programe. Kod sudionika će se postići  pozitivni neuromotorički , senzorički , kao i psihosocijalni utjecaj utjecaj. Korisnici, obitelji i šira javnost dodatno će biti senzibilizirana i informirana o multipli sklerozi, mogućnostima i potrebama osoba s invaliditetom  te rezultatima koji su kroz projekt postignuti. Aktivnosti uključuju sve sudionike, primarno članove društva i osobe s invaliditetom,  a do 31.12.2023. realizirat će se:

  • grupne vježbe,
  • individualna rehabilitacija u sjedištu te na terenu prema potrebi,
  • grupne psihološke radionice,
  • individualna psihološka savjetovanja,
  • kreativne radionice,
  • interaktivna predavanja o manifestacijama, prevenciji i poboljšanju funkcija oboljelih,
  • javna programa uz edukativne aktivnosti, senzibilizaciju i informiranje,
  • program jačanja kapaciteta,
  • Kampanja na društvenim mrežama,
  • izrađeno i distribuirano 50 majica za sudionike javnih programa.
Podijeli:

Pretraži

Skip to content