Projekti i Programi

Naslovna » Projekti i programi » VITA 4 – Općina Mače

VITA 4 – Općina Mače

U Krapinsko – zagorskoj županiji već se godinama bilježi prilično visok postotak osoba s invaliditetom u RH. Nažalost, nastavlja se negativan trend prema kojem je područje Općine Mače i cijele županije na visokom 3. mjestu u RH prema broju osoba s invaliditetom (19,1%, prema podacima HZJZ za 2022). Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije trenutno broji 181 odraslog aktivnog člana s područja cijele županije, među kojima određeni postotak njih dolazi upravo s područja Općine Mače i mjesta koje mu gravitiraju. Nadalje, sustav izvaninstitucionalnih oblika različitih socijalnih usluga i sadržaja još je uvijek nedostatno razvijen, a stigmatizacija je i dalje prisutna. Na području Općine živi ukupno 429 osoba s invaliditetom, što je visokih 17% ukupnog stanovništva. Područje Općine Mače i dalje je uglavnom ruralnog tipa, bez adekvatne prometne povezanosti mnogih njenih područja te sa posve neprilagođenim javnim prijevozom (posebice za osobe s invaliditetom). To predstavlja dodatan problem kako našim članovima tako i ostalim osobama sa invaliditetom jer im je time dodatno otežana dostupnost različitih usluga koje su im nužne. Upravo iz tog razloga će im realizacijom ovog projekta „VITA 4“ biti omogućeno pružanje potpore i na terenu, točnije u njihovim domovima.

Opći cilj projekta jest osnaživanje naše organizacije za provedbu programa unapređenja položaja ranjivih skupina s područja Općine Mače, poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom, unapređenje izvaninstitucionalnih modela skrbi, zdravstvenog stanja i položaja oboljelih od multiple skleroze i ostalih OSI te senzibilizacija zajednice. Specifični ciljevi projekta odnose se na osnaživanje psihičkog zdravlja putem bržih, kvalitetnijih i dostupnijih usluga pružanjem besplatne rehabilitacije i psihološke potpore; te na senzibilizaciju i informiranje javnosti o multipli sklerozi i invaliditetu općenito.

Izravni korisnici obuhvaćeni ovim projektom, ujedno i primarna ciljna skupina, su odrasle osobe oboljele od multiple skleroze s područja Općine Mače koje će sudjelovati u predloženim aktivnostima – rehabilitacijama, grupnoj rekreaciji, psihološkoj i kreativnoj radionici, jogi, info pultu povodom Svjetskog dana multiple skleroze te ostalim promotivno – informativnim sadržajima. Navedene aktivnosti izravno odgovaraju na njihove potrebe koje su detektirane svakodnevnom izravnom komunikacijom, najnovijom anketom među članstvom te ostalim povratnim podacima. Primarnu ciljanu skupinu čine i sve ostale osobe s invaliditetom s područja Općine Mače. Sekundarna ciljana skupina, odnosno neizravni korisnici su članovi obitelji i/ili prijatelji s kojima oboljeli od MS-a te ostale OSI često sudjeluju u aktivnostima, volonteri koji će se uključiti u pojedine aktivnosti tijekom godine kao i ostalo građanstvo koje će se aktivno uključiti u projektne aktivnosti.

Društvo redovito provodi anketna istraživanja i ažurira bazu podataka, a povratne informacije (o statusu bolesti, potrebama, interesima, problemima i dr.) dobivaju se i putem svakodnevne komunikacije s članovima, a koje služe kao evaluacija postojećih programa i projekata te omogućuju osmišljavanje novih projektnih aktivnosti i sadržaja usklađenih s interesima i potrebama članova, odnosno osoba s invaliditetom. Stoga ovaj projekt uključuje razvijanje dopunskih i alternativnih usluga redovnoj usluzi koju pružaju državne institucije, a time i osiguravanje podrške članovima i članicama u zajednici u kojoj žive, u cilju što veće samostalnosti i neovisnog življenja OSI.

Projektnim aktivnostima nastojat će se osigurati raznovrsni izvaninstitucionalni oblici skrbi i potpore u cilju promicanja i zaštite prava osoba s invaliditetom, osiguravanja što veće kvalitete života članova, ali i svih osoba s invaliditetom te posredno članova njihovih obitelji i cijele lokalne zajednice kao i podizanja sveopće dobrobiti kroz senzibilizaciju javnosti o potrebama OSI. Osim upravljanja i promocije projekta, on se provodi kroz nekoliko grupa aktivnosti koje će prethodno biti najavljene kako članovima, tako i svim ostalim zainteresiranim građanima, kako bi se pravovremeno mogli prijaviti i uključiti. Uz angažman fizioterapeuta Društva provodit će se rehabilitacija u prostorima Društva u Zaboku za članove s područja Općine Mače i okolnog područja (50 individualnih terapija), kao i na terenu u domovima članova i članica (prema potrebi). Organizirat će se dvije grupne rekreacije na terenu za članove, ostale OSI i zainteresirano građanstvo; uz angažman psihologa Društva organizirat će se dvije psihološke radionice na terenu s ciljem unapređenja tjelesnog i socio – emocionalnog funkcioniranja OSI; dvije kreativne radionice na terenu s ciljem povećanja socijalne uključenosti OSI (uz osiguran potrošni materijal); te jedna radionica joge. Kroz ovaj projekt planirano je povodom Svjetskog dana multiple skleroze u svibnju organizirati kampanju pod nazivom „Ja sam više od MS-a“ kroz info pult u Općini Mače, sa svrhom destigmatizacije multiple skleroze i pružanju novih perspektiva o „bolesti s tisuću lica“ i podizanju svijesti o nevidljivim simptomima MS-a i neviđenom utjecaju MS-a na kvalitetu života. Na info danu biti će proveden MS kviz – uključivanje građana i edukacija istih o MS-u  (ispitati prolaznike na događajima kroz 10-tak kratkih pitanja kroz MS kviz). Isto će se održati u gradovima i općinama po cijeloj županiji sukladno odobrenim potporama, ali i u suradnji sa SDMSH-om baš na Svjetski dan MS-a isti dan u cijeloj RH u sjedištima Društava. Cilj ovog projekta i jest uključiti stanovnike općine Mače kako bi saznali više o MS-u kroz kampanju, isti će moći pristupiti MS-kvizu koji će biti dostupan svima i putem QR koda.  Navedene aktivnosti odvijat će se tijekom cijele provedbe uz detaljnu organizaciju, praćenje i evaluaciju.

Većina osoba s invaliditetom ima izuzetno mali utjecaj na vrstu, kvalitetu i vrijeme pružanja pomoći koja im je neophodna u svakodnevnom življenju. Ono što je posebno važno – oboljelima je potrebno omogućiti dostupnu fizikalnu terapiju u vrijeme kada im je to potrebno i to potpuno besplatno, jer je rehabilitacija od ključne važnosti za očuvanje postojećeg stanja i sprečavanje daljnje progresije bolesti (a putem redovne zdravstvene zaštite mnoge su terapije ukinute i/ili se provode u smanjenom obliku). Kontinuiranom stručnom podrškom, provedbom psiholoških radionica i individualnih savjetovanja direktno se utječe na poboljšanje kvalitete življenja OSI i od iznimne je dobrobiti za korisnike jer ima važnu preventivnu i terapeutsku ulogu.

Upravo projektom „VITA 4“ doprinosi se prevenciji institucionalizacije osoba oboljelih od MS-a i ostalih osoba s invaliditetom, povećanju njihovog socijalnog uključivanja – što izravno pridonosi kvaliteti njihovog života, a u lokalnoj zajednici nastavlja se senzibilizacija o problemima, potrebama i mogućnostima osoba u nepovoljnom položaju.

 

Podijeli:

Pretraži

Skip to content