Projekti i Programi

Naslovna » Projekti i Programi
PROGRAMI ZA PODRŠKU OSOBAMA S MS-OM

Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije

Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije kontinuirano radi na unapređenju kvalitete života osoba koje žive s multiplom sklerozom i njihovih obitelji. Kako bi to postigli, u suradnji s partnerima iz različitih sektora, sudjelujemo u raznim projektima i programima koji su usmjereni na ostvarenje naših ciljeva.

Na ovoj stranici možete pregledati projekte i programe koje provodimo, podijeljene u kategorije Nacionalni projekti i programi, EU i međunarodni fondovi, Lokalna i regionalna samouprava, Poslovni sektor. Projekti i programi pokrivaju širok spektar tema, od pružanja podrške osobama s multiplom sklerozom i njihovim obiteljima, do edukacije, senzibilizacije i promocije javnog zdravlja.

Smatramo da je naš rad u projektima i programima ključan za ostvarivanje naših ciljeva i poboljšanje kvalitete života osoba s multiplom sklerozom u Krapinsko-zagorskoj županiji. Stoga vas pozivamo da pregledate naše projekte i programe te nas kontaktirate ako imate bilo kakvih pitanja ili želite saznati više o našem radu.

Naši projekti i programi

Projekti i programi za podršku osobama s multiplom sklerozom u Krapinsko-zagorskoj županiji

Nacionalni projekti i programi

EU i međunarodni fondovi

Lokalna i regionalna samouprava

Poslovni sektor

Skip to content