Vijesti

Naslovna » Vijesti » Javni poziv za savjetovanje u postupku donošenja Socijalnog plana

Javni poziv za savjetovanje u postupku donošenja Socijalnog plana

Krapinsko-zagorska županija pokreće postupak donošenja Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014.-2020.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

KLASA: 550-01/15-01/28
Urbroj:  2140/01-09-15-1
Krapina, 17. ožujka 2015.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 24/14) upućuje se

Javni poziv
za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014. – 2020.

Krapinsko-zagorska županija pokreće postupak donošenja Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014.-2020.

Ministarstvo socijalne politike i mladih (MSPM) započelo je 2012. godine s projektom podržanim od strane Instrumenta pretpristupne pomoći Europske Unije “Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga”. Projekt je bio usredotočen na dva međusobno povezana područja (komponente). Prva komponenta odnosila se na proces socijalnog planiranja na razini županija i pomoć županijama pri izradi planova socijalnih usluga. Druga komponenta odnosila se na daljnju transformaciju i deinstitucionalizaciju domova socijalne skrbi. U sklopu projekta i u suradnji sa svim ključnim dionicima socijalne skrbi zainteresiranima za razvoj i pružanje socijalnih usluga, ujedno i članovima Radne skupine za socijalno planiranje (organizacije civilnog društva, privatni i državni domovi socijalne skrbi, centri za socijalnu skrb, Podružnica Obiteljski centar itd.), izrađen je Nacrt prijedloga Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014.-2020.

Savjet za socijalnu skrb Krapinsko-zagorske županije, osnovan 22. prosinca 2011. godine Odlukom Županijske skupštine o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 27/11), sukladno članku 195. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) predlaže socijalni plan, a donosi ga Županijska skupština.

Socijalni plan obuhvaća prikaz socio-demografskih i gospodarskih obilježja županije, prikaz sustava socijalne zaštite s opisom institucionalnih kapaciteta kao i izvaninstitucionalnih pružatelja socijalnih usluga prema korisničkim skupinama. Na temelju analize kapaciteta i dostupnosti mreže socijalnih usluga te procjene specifičnih potreba skupina u većem riziku od socijalne isključenosti, određeni su prioriteti te strateški i operativni ciljevi razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga. Kvalitetno organizirani sustav socijalne skrbi izgrađen je na temelju utvrđenih potreba i definiranih prioriteta, uz partnerstvo svih dionika. Uz pružanje  pomoći i podrške građanima u rješavanju poteškoća i ostvarivanju njihovih prava poseban naglasak je stavljen na zaštitu i podršku obitelji kao temeljnoj jedinici društva te očuvanje mentalnog zdravlja. Socijalne usluge pružaju se prema standardima i sukladno potrebama, uz multidisciplinarni pristup te međusektorsko partnerstvo. Na taj način doprinosi se kvaliteti života i socijalnom uključivanju svih građana uz njihovo aktivno sudjelovanje. Aktivnosti se temelje na socijalnoj solidarnosti uz osiguravanje jednakih mogućnosti i individualnog pristupa prema svim građanima županije.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije, pozivamo zainteresiranu javnost – građane, ustanove socijalne skrbi, ostale pružetelje usluga socijalne skrbi, udruge, građanske inicijative, zaklade, javne i privatne ustanove, sve zainteresirane koji svojim prijedlozima i sugestijama mogu pridonijeti donošenju kvalitetnog i provedivog Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije, da se odazovu i daju svoj doprinos oblikovanju ovog važnog dokumenta. Svoja mišljenja i očitovanja možete u pisanom obliku na propisanom obrascu poslati na adresu Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade, Magistratska 1, Krapina, te na e-mail adresu: zdravstvo@kzz.hr zaključno do  20. travnja  2015. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i, oni prihvaćeni, ukomponirati u konačni prijedlog Socijalnog plana Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014. – 2020. koji će se uputiti Savjetu za socijalnu skrb Krapinsko-zagorske županije, a potom i Županijskoj skupštini na donošenje.

v.d.  PROČELNIKA

Martina Gregurović Šanjug

 

Sve informacije i popratne dokumente možete naći na sljedećem linku http://www.kzz.hr/poziv-savjet-donosenje-socijalnog-plana

Podijeli:

Pretraži

Najnovije objave

Skip to content