O nama

Naslovna » O nama
TKO SMO I ŠTO RADIMO

Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije

Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije (DMSKZŽ), je dobrotvorna, humanitarna udruga osnovana radi unapređenja liječenja, istraživanja, rehabilitacije i zaštite osoba oboljelih od multiple skleroze i srodnih bolesti koja okuplja svoje članove na čitavom području Krapinsko-zagorske županije (KZŽ).

DMSKZŽ je jedina udruga u KZŽ koja okuplja osobe oboljele od multiple skleroze, čime omogućava njihovu informiranost o pravima, o vrstama usluga u zajednici, o vrstama pomagala, povlasticama na koje imaju pravo, te pružamo za njih mnoge socijalne usluge.

Od razvojnih resursa imamo prosječno tridesetak zaposlenih osoba, među kojima su najbrojniji osobni asistenati te pomoćnici u nastavi. Također, u punom radnom vremenu imamo zaposlenog i višeg fizioterapeuta,  koordinatoricu projekata i programa te voditeljicu Društva, no tijekom cijele godine angažiramo i  mnoštvo vanjskih stručnjaka koji svakodnevno surađuju s nama na mnogim važnim pitanjima za osobe oboljele od multiple skleroze. DMSKZŽ kontinuirano djeluje na promicanju invaliditeta kao ljudskog prava, posebice kroz primjenu Konvencije UN o pravima OSI, na stvaranju preduvjeta za izjednačavanje mogućnosti OSI i na unapređenju kvalitete življenja OSI provođenjem brojnih aktivnosti u okviru projekata i programa.

Provedbom samostalnih i suradničkih programa i projekata, edukacijama, stvaranjem uvjeta za nove suradnje podupiremo udruge osoba s invaliditetom s područja KZŽ na područjima zapošljavanja i zdravstva te u kreiranju novih zdravstvenih i socijalnih politika. Suradnjom i udruživanjem u nacionalne saveze i međunarodne organizacije multiple skleroze stječemo i razmjenjujemo iskustva, implementiramo stečeno iskustvo u buduće projekte i stvaramo naprednije sustave koji omogućuju nove standarde života osoba oboljelih od MS-a.

DMSKZŽ ima adekvatne prostorne kapacitete, zahvaljujući prostoru u centru Zaboka dobivenom na korištenje na neodređeno vrijeme od strane KZŽ i ZZJZ KZŽ. Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije u realizaciji svojih ciljeva sukladno Statutu organizira i potiče suradnju sa socijalnim partnerima, lokalnim vlastima, organizacijama civilnog društva, različitim tijelima državne uprave, poslovnim sektorom i međunarodnim organizacijama. Zahvaljujući svom dugogodišnjem uspješnom radu, znanju i iskustvom, naša je organizacija prepoznata kao ravnopravni partner institucija lokalne uprave i samouprave kod izrade prijedloga promjena odluka i propisa, edukacije , provedbe istraživanja, međusektorskog povezivanja i suradnje.

Suradnja na provedbi aktivnosti organizacije izravno  je ostvarena s institucijama kroz partnerstvo na projektima te financijsku pomoć u provedbi projekata.

Članica smo Partnerskog vijeća za tržište rada KZŽ  i Partnerskog vijeća za područje Krapinsko – zagorske županije.  Društvo posebno surađuje s Policijskom upravom KZŽ, osnovnim i srednjim školama, s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Podružnicom Krapina  surađujemo u aktivnostima vezanim uz poticaje i senzibiliziranje javnosti za zapošljavanje osoba s invaliditetom, a ujedno su nam partneri na mnogim projektima .

Društvo surađuje s Općom Bolnicom Zabok i bolnicom hrvatskih veterana, koja nam besplatno ustupa prostore za humanitarne prodaje, ali isto tako i djelatnici bolnice volontiraju u našem Stručno-savjetodavnom odboru, kao i na raznim predavanjima. Vrlo uspješno surađujemo i sa Centrom za socijalnu skrb.

Veoma dobru suradnju imamo i sa Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Stubičke toplice, gdje većina naših članova obavlja stacionarnu rehabilitaciju. Uspješnu međusektorsku suradnju i imamo sa Zavodom za javno zdravstvo Krapinsko- zagorske županije , zatim sa SALVUS-om, kućom za ortopedska i druga pomagala koji za naše članove dovoze na kućne adrese sva ortopedska pomagala, a ujedno su naš dugogodišnji sponzor, koji nam daje podršku od samog osnutka. Društvo je – zajedno s udrugama osoba s invaliditetom s područja Krapinsko – zagorske županije, a uz potporu Krapinsko – zagorske županije – osnovalo  Koordinaciju udruga osoba s invaliditetom,  s ciljem promicanja ljudskih prava i djelovanja na izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom, koordiniranja, dogovaranja, usmjeravanja i izvršavanja poslova i zadataka od zajedničkog interesa, izgradnje partnerskog odnosa s jedinicama lokalne, regionalne i nacionalne samouprave, koordiniranja i dogovaranja u cilju ostvarivanja posebnih prava osoba s invaliditetom, koja proizlaze iz njihovih posebnosti, iniciranja i predlaganja nadležnim tijelima mjere za unapređivanje društvenog položaja i uloge osoba s invaliditetom te njihove pravne i materijalne zaštite,  iniciranja razvoja i unapređenja rada u području rehabilitacije, habilitacije i zaštite osoba s invaliditetom, poticanja, podupiranja ili osnivanja klubova, odnosno drugih oblika osposobljavanja osoba s invaliditetom, organiziranog  korištenja slobodnog vremena u cilju socijalizacije osoba s invaliditetom, poticanja i podržavanja aktivnosti, projekata i programa koji doprinose nove razvojne ideje, uključivanja u izradu  razvojnih strategija i programa, te uvažavanje sugestija i prijedloga, preuzimanja zadaća iz nacionalnih, regionalnih i lokalnih strategija kao i akcijskih planova za osobe s invaliditetom. Potpisan je sporazum gdje sporazumne strane  prvenstveno promiču interes osoba s invaliditetom i snažniji razvoj lokalnih resursa u cilju integracije osoba s invaliditetom u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Predstavnici/ice udruge su u radnim tijelima Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, aktivno sudjelujemo u izradi zakona kao i promicanju prava i društvenog položaja osoba s invaliditetom. Društvo je potpisalo izjavu o parterskom odnosu sa Savezom Društava multiple skleroze Hrvatske na projektu „SOS-MS telefon, Baza podataka SDMSH Informiranje, komunikacija, povećanje vjere u vlastite snage osoba s multiplom sklerozom RH”. Naši članovi i članice imaju na usluzi besplatan telefon kako bi se mogli informirati sa stručnjacima ukoliko imaju neke nedoumice koje nisu mogli ili htjeli rješavati u našoj udruzi. Putem Saveza surađujemo sa Savezom udruženja oboljelih od MS-a u BiH, kao i sa EMSP (Europskom MS Platformom u kojoj je naša zaposlenica ujedno i članica Izvršnog odbora). Zaposlenice naše udruge su aktivne članice Saveza za razvoj civilnog društva KZŽ.  Partnerski odnos ostvarili smo i sa Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, koja aktivno zagovara prava osoba s invaliditetom u resornim ministarstvima i šire , a posebno dobru i aktivnu suradnju imamo u otklanjanju arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom te u sprječavanju nasilja nad ženama s invaliditetom i nad djecom s poteškoćama u razvoju.

Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije za cilj ima povećati kvalitetu života i ekonomsku aktivnost kako svojih  članova, tako i ostalih osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji, što je interes koji dijeli s KZŽ, regionalnom samoupravom koja u svojoj nadležnosti ima dio potpora mjerama politike zapošljavanja, civilnog društva te posebice socijalnih pitanja, a koja zajedno s partnerima i ostalim dionicima sustavno izgrađuje i razvija modele kojima je za cilj povećanje zapošljivosti, razvoj socijalnih usluga, uključivost, integraciju te senzibilizaciju cjelokupne javnosti za navedene probleme ciljne skupine.

osobni asistenti

pomoćnici u nastavi

psiholog

fizioterapeut

upravljanje i koordinacija

ČLANOVI TIMA DMSKZŽ

Naš tim

Predsjedništvo

Nada Smrekar

Predsjednica

Štefica Pezić

Predsjedništvo

Članica predsjedništva DMSKZŽ

Ivan Šoštar

Predsjedništvo

Član predsjedništva DMSKZŽ

Neven Miškulin

Predsjedništvo

Član predsjedništva DMSKZŽ

Sanja Zrinski

Predsjedništvo

Članica predsjedništva

Nadzorni odbor

Ana Kontent

Članica Nadzornog odbora

Članica Nadzornog odbora

Nevenka Piljek

Nadzorni odbor

Članica Nadzornog odbora

Nikolina Rod

Nadzorni odbor

Članica Nadzornog odbora

UPRAVLJANJE I KOORDINACIJA

Nikolina Balaban

Stručni suradnik

Stručni suradnik - fizioterapeut

Svjetlana Pripeljaš

Voditeljica

Voditeljica Društva

OSTALI ZAPOSOLENICI i VOLONTERI

  • Fizioterapeut
  • Psiholog – vanjski stručnjak
  • Osobni asistenti
  • Pomoćnici u nastavi
  • Vanjski stručnjaci – socijalni radnik, ginekolog, urolog, neurolog, fizijatar i sl.
DOKUMENTI DRUŠTVA DMSKZŽ

Dokumenti

Izvješća o volontiranju

ČLANSTVA DRUŠTVA DMSKZŽ

Članstva

Društvo već niz godina ima sve snažniju međusektorsku suradnju s različitim dionicima, kako u zajedničkim aktivnostima, projektima i programima, tako i sudjelovanjem u pripremi i izradi važnih strateških dokumenata na lokalnoj i regionalnoj razini. Sukladno Statutu, naša udruga organizira i potiče suradnju sa socijalnim partnerima, lokalnim vlastima, organizacijama civilnog društva, različitim tijelima državne uprave, poslovnim sektorom i međunarodnim organizacijama. Društvo je već 9 godina član Partnerskog vijeća za tržište rada KZŽ-a. Svojim smo aktivnim radom doprinijeli izradi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do  2020. godine, kao i novog Plana razvoja. Iznimno smo aktivno doprinijeli izradi Strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva KZŽ-a. Naša sektorska suradnja se vidi i kroz osnivanje i  aktivno djelovanje u Koordinaciji udruga osoba s invaliditetom, uz potporu Krapinsko-zagorske županije. Predstavnici/ice udruge u radnim su tijelima Saveza društava multiple skleroze Hrvatske, aktivno sudjelujemo u izradi zakonskih prijedloga, kao i u promicanju prava i društvenog položaja osoba s invaliditetom. Imamo dvije predstavnice u Savjetu za razvoj civilnog društva Krapinsko-zagorske županije.

Nakon održanih izbora 2022. godine imamo i svoju članicu Izvršnog odbora Europske platforme za multiplu sklerozu (EMSP),  paneuropske krovne organizacije s više od 30 godina iskustva koja okuplja 43 organizacije članice iz 37 zemalja.

Europska platforma MS-aEuropska platforma MS-a
Savez društava multiple skleroze HrvatskeSavez društava multiple skleroze Hrvatske
Savjet za razvoj civilnog društva KZŽSavjet za razvoj civilnog društva KZŽ
Partnersko vijeće za područje KZŽPartnersko vijeće za područje KZŽ
Partnersko vijeće za tržište rada KZŽPartnersko vijeće za tržište rada KZŽ
Skip to content