Katalog prava

Naslovna » Katalog prava » Dopunsko zdravstveno osiguranje

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Dopunsko zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna osigurano je za osobe s multiplom sklerozom koje imaju utvrđeno 100% tjelesnog oštećenja, osobe s multiplom sklerozom ako im je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi. Da bi se povlastica ostvarila, potrebno se obratiti ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je izdala zdravstvenu knjižicu sa osobnom iskaznicom, zdravstvenom knjižicom i preslikom Rješenja o tjelesnom oštećenju.

Također, možete ostvariti pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje ako Vam prihod u prethodnoj kalendarskoj godini po članu obitelji nije veći od 2000,00 kn. A ako ste samac, ostvarujete spomenuto pravo ako prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini nisu veći od 2500.00kn

Da biste ostvarili ovo pravo, otiđite u najbliži ured HZZO-a s dokazima o visini primanja te zatražite ponudu za sklapanje ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju na teret državnog proračuna.

Podijeli:

Pretraži

Skip to content