Katalog prava

Naslovna » Katalog prava » Godišnja naknada za uporabu javnih cesta i cestarine

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta i cestarine

Osobe s invaliditetom, ovisno o stupnju tjelesnog oštećenja, imaju pravo na oslobođenje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine. Ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog vozila i oslobađanje od plaćanja cestarina za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i slično), propisano je odredbama Zakona o cestama.

 

Oslobođenje od plaćanja godišnje naknade

 

Osobe s 80 posto ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60 ili više postotaka, ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu (ili koji koriste temeljem ugovora o leasingu).

 

Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade osoba s invaliditetom ostvaruje prilikom registracije vozila u stanicama za tehnički pregled, kada dostavlja presliku rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Tako će iznos računa za registraciju biti umanjen za iznos godišnje naknade koji se utvrđuje prema radnom obujmu motora automobila u kubičnim centimetrima.

 

Oslobođenje od plaćanja cestarine

 

Osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80 posto ili više postotaka ne plaćaju cestarinu za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste temeljem ugovora o leasingu.

 

Pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom ostvaruje se samo uz predočenje SMART kartice (koju, na zahtjev osobe s invaliditetom, a temeljem rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, izdaju Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o.) i to isključivo kada osoba s invaliditetom upravlja ili je putnik u osobnom automobilu koji ima u vlasništvu ili ga koristi temeljem ugovora o leasingu.

 

Zahtjev za izdavanje SMART kartice podnosi se osobno ili poštom na adresu: Hrvatske autoceste održavanje i naplata cestarine d.o.o., Jadranska avenija 6, 10250 Lučko.

Zahtjevu se prilaže:

  • preslika rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
  • preslika osobne iskaznice
  • fotografija dimenzija 2,5 x 3 centimetra.

 

Podnositelj zahtjeva plaća Hrvatskim autocestama d.o.o. cijenu izrade i izdavanja SMART kartice u iznosu od 20 kuna kod osobnog preuzimanja SMART kartice, odnosno 37,50 kuna kod dostave SMART kartice na kućnu adresu putem pošte.

 

Pravo na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine osobe s invaliditetom ostvaruju na temelju rješenja, koje u upravnom postupku donosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kojem se podnosi pisani zahtjev putem obrasca (link na obrazac kojeg šaljemo u prilogu Zahtjev za izdavanje rješenja radi oslobađanja plaćanja naknade za uporabu javnih cesta i oslobađanje plaćanja cestarine).

Zahtjevu se prilaže:

  • preslika prometne dozvole (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, podnositelj zahtjeva prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila (npr. račun o kupljenom vozilu, kupoprodajni ugovor ili ugovor o darovanju koji mora biti na ime podnositelja zahtjeva)
  • preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
  • 35 kuna upravne pristojbe koje treba nalijepiti na zahtjev (od plaćanja upravne pristojbe oslobođeni su invalidi Domovinskog rata, supružnici i djeca branitelja poginulih, zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu).

 

Ako se, iz zahtjevu priloženog rješenja, ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju na temelju kojega se ostvaruje određeno pravo, onda je zahtjevu potrebno još priložiti i:

  • nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
  • nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata odnosno drugim propisima.

 

Zahtjev s priloženom dokumentacijom podnosi se osobno ili preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.

 

Zahtjev za izdavanjem rješenja ne mora se podnositi svake godine, jer jednom izdano rješenje je važeće sve dok se ne promijene okolnosti vezane za stupanj tjelesnog oštećenja ili vlasništvo vozila. U takvim slučajevima, podnosi se zahtjev s prilozima kao i prilikom prvobitnog podnošenja zahtjeva, ali s dokumentacijom o novonastalim okolnostima (npr. recentna preslika rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, prometna dozvola za novog vozila i sl.).

 

U slučaju promjene podataka (prezimena podnositelja zahtjeva, mjesta prebivališta ili samo registracijske oznake vozila), kao i u slučaju gubitka originalnog rješenja, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, podnosi se pisani zahtjev kojem se prilažu preslike dokumenata temeljem kojih se mogu utvrditi promijenjeni podaci (preslika osobne iskaznice i preslika prometne dozvole). U tom slučaju prilaganja državnih biljega nije određeno. Osoba s invaliditetom mora obavijestiti Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje spomenutih prava, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

 

Sve informacije mogu se dobiti na info telefonu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture 01/6169-445, svakim radnim danom od 13 do 14 sati.

Podijeli:

Pretraži

Skip to content