Katalog prava

Naslovna » Katalog prava » Oslobođenje od plaćanja carine osobnih automobila

Oslobođenje od plaćanja carine osobnih automobila

Oslobođeni su od plaćanja carine osobni automobili, koji se uvoze u svrhu osobne uporabe od strane invalidnih osoba sa 100% tjelesnog oštećenja ili najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje, srazmjerno postotku tjelesnog oštećenja korisnika oslobođenja (članak 187. stavak 1. točka 18. Carinskog zakona).

Invalidnom osobom u smislu ovog Zakona smatra se:

  1. a) osoba s 80% ili više tjelesnog oštećenja donjih ekstremiteta, odnosno oštećenja hrptenjače ili centralnoga živčanog sustava, koje ima za posljedicu oštećenje funkcije donjih ekstremiteta, te
  2. b) osoba sa 100% tjelesnog oštećenja nastalog, između ostalog i, zbog:

– oštećenja donjih i drugih ekstremiteta,

 

Oslobođenje od plaćanja carine mogu ostvariti invalidne osobe koje:

  1. a) imaju važeću vozačku dozvolu za upravljanje osobnim automobilom, odnosno
  2. b) ne ispunjavaju zdravstvene uvjete za izdavanje vozačke dozvole za upravljanje osobnim automobilom, ako se druga osoba obveže, da će u okviru skrbi za invalidnu osobu i za njezine potrebe upravljati tim automobilom, i to:
  • članovi uže obitelji korisnika oslobođenja od plaćanja carine (bračni drug, roditelji i djeca) koji s korisnikom oslobođenja žive u zajedničkom kućanstvu, odnosno
  • druge osobe (najviše dvije), kojima je temeljem propisa ili rješenjem tijela nadležnog za socijalnu skrb povjerena skrb korisnika oslobođenja.

 

Oslobođenje od plaćanja carine može se ostvariti jednom u pet godina, i to do 100.000 kn carinske vrijednosti osobnog automobila koji se uvozi, a ako carinska vrijednost premašuje tu svotu, na razliku vrijednosti obračunava se i plaća carina.

 

Stupanj tjelesnog oštećenja kao uvjeta za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine utvrđuje se primjenom odredbi o vrstama i stupnju tjelesnog oštećenja utvrđenih propisima o mirovinskom osiguranju, a na temelju pisanog nalaza i mišljenja ovlaštenog vještaka, koji obavlja poslove vještačenja pri ostvarivanju prava prema propisima o mirovinskom osiguranju.

 

Više o dokumentima koji seprilažu zahtjevima pročitajte ovdje (na ovdje link na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_5_272.html )

Podijeli:

Pretraži

Skip to content