Katalog prava

Naslovna » Katalog prava » Povlašteni paket optima telekoma

Povlašteni paket optima telekoma

Posebna  ponuda  dostupna  je osobama  s  invaliditetom,  roditelju/skrbniku  maloljetnog  djeteta  s invaliditetom koji podnosi Zahtjev na svoje ime ili skrbniku osobe s invaliditetom koji podnosi Zahtjev na svoje ime, a koji prilože odgovarajući dokaz, i to bez obzira na stupanj invaliditeta.

Posebna ponuda se odnosi na sve nove OT Pretplatnike te na sve postojeće OT Pretplatnike koji koriste neki od  paketa  usluga Optima Telekoma  (dalje  u  tekstu:  OT)  bez  obveznog  trajanja  ugovora  ili  imaju ugovoren paket usluga s obveznim trajanjem ugovora koje ističe u naredna 3 mjeseca ili manje.

Posebna ponuda se odnosi na Pretplatnike koji zaključe ugovor uz obvezno trajanje od 2godine, a možete ju pogledati ovdje. (link na: https://www.optima.hr/system/document/pdf/1164/Uvjeti_kori_tenja_posebna_ponuda_za_osobe_s_invaliditetom.pdf )

Podijeli:

Pretraži

Skip to content