Katalog prava

Naslovna » Katalog prava » Povlašteni prijevoz OSI – jadrolinija

Povlašteni prijevoz OSI – jadrolinija

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu od 29.studenog 2019.godine  pravo na besplatan prijevoz na državnim trajektnim linijama s obvezom javne usluge  ostvaruju  sljedeće kategorije korisnika:

 • Osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80% ili više
 • Hrvatski ratni vojni invalidi sa 100%-tnim tjelesnim oštećenjem
 • Osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%
 • Gluhoslijepe osobe sa 100%-tnim tjelesnim oštećenjem
 • Osobe s invaliditetom sa utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja
 • Djeca s teškoćama u razvoju sa utvrđenim III. i IV. stupnjem funkcionalnog oštećenja

Besplatni prijevoz za gore navedene kategorije  odnosi se na korisnika, pratnju i osobno vozilo.

 

Pravo na besplatni prijevoz ostvaruju i djeca s teškoćama u razvoju koja imaju prebivalište na otoku (s utvrđenim I. i II. stupnjem funkcionalnog oštećenja) i njihova pratnja.

 

Pravo na besplatni prijevoz ostvaruje se temeljem Zahtjeva ispunjenog i poslanog Službi prodaje na passdept_h@jadrolinija.hr  ili fax: 051 – 337 – 110 najkasnije 5 dana prije željenog polaska.

 

Zahtjevu je potrebno priložiti Presliku dokaza o invalidnosti:

 • Za osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80% ili više, osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%, gluhoslijepe osobe sa 100%-tnim oštećenjem – rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Za hrvatske ratne vojne invalide sa 100%-tnim tjelesnim oštećenjem – rješenja Ureda državne uprave i/ili Ministarstva hrvatskih branitelja
 • Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju stupanj funkcionalnog oštećenja dokazuju rješenjem Centra za socijalnu skrb, rješenjem Ministarstva za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku (radi ostvarenja prava iz socijalne skrbi) ili rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (radi ostvarenja prava na uvećani dječji doplatak)
 • Presliku osobne iskaznice za korisnika
 • Presliku osobne iskaznice za pratitelja
 • Presliku prometne dozvole za vozilo

 

Prilikom ukrcaja uz besplatne prijevozne karte obavezno je predočiti i dokaz o invaliditetu.

Ukoliko nisu nastupile bitne promjene popratnu dokumentaciju je potrebno poslati samo prilikom slanja prvog zahtjeva. Broj putovanja nije ograničen, no za svako putovanje potrebno je poslati novu zamolbu s točnom relacijom i datumom putovanja.

Zahtjev za odobravanje besplatnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu možete preuzeti ovdje.

Podijeli:

Pretraži

Skip to content