Katalog prava

Naslovna » Katalog prava » Povlastice za OSI u Gradu Zagrebu

Povlastice za OSI u Gradu Zagrebu

STOMATOLOŠKA AMBULANTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Stomatološka ambulanta za osobe s invaliditetom radi u Domu zdravlja Centar, Zagreb, Runjaninova 4 (prizemlje desno), direktni telefon: 4897-688. Radno vrijeme za pacijente je: radnim danom od 9,00 do 15,00 sati.

 

BESPLATAN ULAZ U MUZEJ GRADA ZAGREBA

Besplatan ulaz u Muzej grada Zagreba, Opatička 20, Zagreb, moguć je za sve osobe s invaliditetom (uz eventualno predočenje članske knjižice). Posjet muzeju moguć je u invalidskim kolicima. Čuvarska služba će vam rado pomoći.

 

ČLANSTVO U NACIONALNOJ SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI

Osobe s invaliditetom ne plaćaju naknadu za članstvo u NSK prilikom upisa ili produljenja članstva u NSK.

 

POPUST U KAZALIŠTU GAVELLA

Popust u kazalištu Gavella u visini od 50% na punu cijenu ulaznice, moguć je za sve osobe s invaliditetom uz predočenje dokumenta kojim dokazuju status osobe s invaliditetom. Potrebno se obratiti u kazalište Gavella, Frankopanska 10, Zagreb Gavella.

 

POPUST U VRTIĆIMA GRADA ZAGREBA

Roditelji s invaliditetom s prebivalištem na području Grada Zagreba ostvaruju olakšice u plaćanju redovitog programa prilikom plaćanja mjesečnog iznosa za sudjelovanje djeteta u vrtiću prema slijedećim kriterijima:

  • dijete roditelja osobe s invaliditetom (100% i 90%) – oslobađa se od obveze sudjelovanja u cijeni programa,
  • dijete roditelja osobe s invaliditetom (80% do 60%) – plaća 50% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa,
  • dijete roditelja osobe s invaliditetom (50% i manje) – plaća 75% od iznosa sudjelovanja u cijeni programa.

Roditelj se može koristiti samo jednom olakšicom koja je za njega najpovoljnija.

Dokazi o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na olakšice koji se dostavljaju:

  • rješenje o statusu osobe s invaliditetom i postotku invalidnosti;
Podijeli:

Pretraži

Skip to content