Naš tim

Naslovna » Naš tim » Nada Smrekar

Nada Smrekar

1) Predsjednik predstavlja i zastupa Društvo, odgovara za zakonitost njegovog rada te osigurava redovito djelovanje tijela Društva.
2) Priprema, saziva i vodi sjednice Predsjedništva.
3) Potpisuje odluke, sklapa ugovore i druge mjere koje donosi Skupština i Predsjedništvo.
4) Predsjednik je materijalno – financijski naredbodavac i odgovoran je za materijalno – financijsko poslovanje Društva.
5) Izrađuje prijedlog Strateškog plana rada Društva za mandatno razdoblje
6) Izrađuje prijedlog Operativnog plana rada za sljedeću kalendarsku godinu
7) Brine o korištenju imovine Društva
8) Organizira i prati provođenje odluka i zaključaka Skupštine i Predsjedništva
9) Podnosi redovita izvješća o radu Predsjedništva Skupštini Društva.
10) Donosi odluku o primanju u status punopravnih, pridruženih i počasnih članova
11) Saziva i vodi tiskovne konferencije za Društvo
12) Dostavlja zapisnike sa sjednica Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
13) Obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom i drugim općim aktima Društva
14) Predsjednik može za dio svojih nadležnosti ovlastiti voditelja Društva ili nekog od članova predsjedništva.

Podijeli:

Pretraži

Skip to content