Vijesti

Naslovna » Vijesti » Redovna godišnja Skupština

Redovna godišnja Skupština

Posljednjeg dana u svibnju članovi Društva održali su redovitu godišnju skupštinu na kojoj je predstavljen novi Statut, prihvaćen financijski izvještaj i plan za naredno razdoblje, operativni program te izvještaj o radu. Upravo iz njega je vidljivo da Društvo u ovom času ima čak 34 zaposlene osobe te da je u izvještajnom razdoblju provelo ili još uvijek provodi 16 projekata financiranih iz ESF-a, resornih ministarstava te regionalne i lokalne samouprave. Zahvaljujući tim projektima i programima kontinuirano se osigurava podrška najosjetljivijim skupinama našeg društva – oboljelima od MS-a, odnosno osobama s invaliditetom i učenicima s poteškoćama, kroz pružanje osobne asistencije ili podrške u nastavi, rehabilitacije, psihosocijalne podrške te niza raznovrsnih radionica i predavanja.

Skupština je tekla prema sljedećem dnevnom redu:

 1. Otvaranje Skupštine, pozdravna riječ predsjednice DMSKZŽ Nade Smrekar
 2. Usvajanje poslovnika o radu redovne izvještajne godišnje Skupštine DMSKZŽ
 3. Izbor radnih tijela Skupštine: Radno predsjedništvo, Zapisničar i dva ovjerovitelja, Verifikacijska komisija
 4. Izvješće verifikacijske komisije (utvrđivanje kvoruma)
 5. Usvajanje Dnevnog reda Skupštine
 6. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o radu DMSKZŽ za 2020. Godinu (opisni i financijski)
 7. Izvješće Nadzornog odbora za izvršeni nadzor za 2020. godinu
 8. Prijedlog i usvajanje Operativnog plana DMSKZŽ za 2022. godinu
 9. Prijedlog i usvajanje Financijskog plana DMSKZŽ za 2022. godinu
 10. Prijedlog i usvajanje novog Statuta DMSKZŽ
 11. Prijedlog i usvajanje Pravilnika o radu DMSKZŽ
 12. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta DMSKZŽ – rasprava i usvajanje
 13. Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2020. godinu
 14. Razno

31.05.2021 - Skupština DMSKZŽ (3)

Podijeli:

Pretraži

Najnovije objave

Skip to content