Vijesti

Naslovna » Vijesti » Održana konferencija projekta OAZA-Osobni Asistenti ZAgorje

Održana konferencija projekta OAZA-Osobni Asistenti ZAgorje

OAZA vizual

Projekt: OAZa-Osobni Asistenti Zagorje

Nositelj projekta: Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije, Trg Dragutina Domjanića 6, Zabok

Voditeljica projekta : Svjetlana Pripeljaš

Trajanje projekta: 03.12.2018 – 03.12.2020 (24 mjeseca)

Vrijednost projekta: 1.624.622,00 kn (EU potpora 1.624.622,00 kn)

Projekt je financirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda

Krapinsko-zagorska županija je i dalje na 1.mjestu u RH prema broju osoba s invaliditetom (14,4%), a analize ukazuju da je još uvijek nerazvijen sustav izvaninstitucionalnih oblika socijalnih usluga. Probleme stvara i činjenica da je područje ruralno, s neadekvatnom prometnom povezanošću, što otežava dostupnost usluga nužnih odraslim OSI, koje često žive u samačkim domaćinstvima, a većina ih ima mali utjecaj na vrstu, kvalitetu i vrijeme pružanja pomoći koja im je neophodna. Visoko mjesto (s 10,8%) u RH zauzima i Varaždinska županija, koja dijeli jednake probleme kada su u pitanju OSI. Osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta nisu u mogućnosti obavljati aktivnosti svakodnevnog življenja, čemu pridonosi i nepristupačnost izgrađenog okoliša i nedovoljna senzibiliziranost šire društvene zajednice u kojoj još uvijek dominiraju predrasude, a nerijetko dolazi i do diskriminacije OSI. Nisu adekvatno razvijene ni druge socijalne usluge, a stigmatizacija je i dalje snažno prisutna. Uz to, osobama koje se kreću uz pomoć onemogućen je pristup nizu osnovnih usluga, čak i zdravstvenoj zaštiti. Mnoge OSI oslanjaju se na prijatelje ili druge osobe za pomoć, ali u nekim slučajevima, dodatnu pomoć mogu si osigurati samo ukoliko imaju financijske mogućnosti. OSI imaju malu kontrolu nad svojim životom i gotovo da nemaju mogućnost izbora te najčešće ostaju pasivne u svom domu. Zahvaljujući podršci dobivenoj primanjem usluge osobne asistencije kroz ovaj projekt korisnici su aktivniji u zajednici, u svojim udrugama i u drugim interesnim aktivnostima, a obitelji lakše pomiruju poslovni i obiteljski život. Lokalna zajednica dobiva izvaninstitucionalnu socijalnu uslugu, transparentan primjer dobre prakse i biva senzibilizirana, što će na kraju unaprijediti cjelokupno društvo.  Projekt osigurava osobnog asistenta za 13 korisnika čime se unaprjeđuje sustav izvaninstitucionalne potpore, kvaliteta života i socijalna uključenost OSI.

Veliki problem nam stvara nepostojanje javnog prijevoza, kao ni javnog prijevoza koji bi bilo prilagođen osobama s invaliditetom u našoj županiji, pa svi naši osobni asistenti moraju posjedovati osobni automobil kako bi mogli nesmetano obavljati posao (biti pratnja u svim aktivnostima van kuće, kako bi osobe postale aktivnije). Trenutno tražimo osobnog asistenta za područje Požarkovca, a za pomoć nepokretnoj osobi oboljeloj od multiple skleroze. Na projektu je angažirana i koordinatorica osobnih asistenata gospođa Nada Smrekar, koja prati stanje na terenu, a održavamo i mjesečne timske sastanke na kojima pružamo podršku u radu osobnim asistentima i educiramo ih za rad, kako bi usluga na terenu bila što kvalitetnija.

Dana 30. svibnja 2019. godine održali smo konferenciju i predstavljanje projekta široj javnosti, te potrebe i problemi na terenu, u Velikoj galeriji Grada Zaboka u Zaboku s početkom u 11 sati.

 

IMG_0501

IMG_0464

IMG_0476

IMG_0534

IMG_9427

IMG_9428

IMG_9429

Podijeli:

Pretraži

Najnovije objave

Skip to content